• Господарське право

  Підготовка, складання, перевірка та рецензування договорів будь-якої складності, а в тому числі (у разі необхідності) складання протоколів розбіжностей до договорів

  Супровід укладення договорів (контрактів), представництво інтересів перед контрагентами, складання протоколів розбіжностей, підготовка та узгодження змін і доповнень до договорів

  Аналіз і видача рекомендацій по укладених договорах щодо їх змісту і виконань сторонами

  Перевірка потенційних контрагентів для подальшої співпраці з фізичними особами-підприємцями, з юридичними особами

  Підготовка вимог, претензій, рекламацій, що випливають з порушення господарських договорів; проведення досудового врегулювання спорів

  Консультації з питань ліцензування певних видів господарської діяльності, допомога в отриманні ліцензій, складання необхідного пакету документів і супровід подання та розгляду